CONTACT

아티스트 섭외 / 협업 문의
E-mail  inheartmusic@naver.com
Tel  
02.6223.0808
오디션 지원 / 문의
지원기간    상시접수
 
제출서류    지원서, 보정되지 않은 원본 사진 (2장 / 전신 및 얼굴),
                   라이브 영상, 데모곡
 
지원방법    인하트뮤직 다음(한메일) 이메일 접수
                   inheartmusic@daum.net

‌‌오디션 지원서 (DOCX)
‌  ‌
‌‌오디션 지원서 (HWP)